Laitamme rannan kerralla kuntoon

Rantapelastuslautta

- Nopea asennus
- Helppo käyttöönotto
- Tukeva ja turvallinen käytössä

Pelastusrengas

- Pelastusmela
- Pelastusrengas narulla

Kokonaisuus

- Teline
- Ilmoitustaulu
- Lautta

Resca - rantapelastuskeskus on uimarannoille suunniteltu täydellinen, avaimet käteen pelastusvälineistö.

Rantapelastuskeskus sisältää monikäyttöisen pelastuslautan käsittelyohjeineen, melan, pelastusrenkaan ja säädösten mukaisen uimarannan ilmoitustaulun…

Rantapelastuslautan
helppo käyttöönotto

Resca – rantapelastuskeskus on uimarannoille suunniteltu täydellinen, avaimet käteen pelastusvälineistö.

Rantapelastuskeskus sisältää monikäyttöisen pelastuslautan käsittelyohjeineen, melan, pelastusrenkaan ja säädösten mukaisen uimarannan ilmoitustaulun. Rantapelastuskeskus pohjautuu pelastusalan ammattilaisten käyttöön suunniteltuun ja käyttämään Resca – pintapelastuslauttaan, josta kehitettiin kuntien ym. toimijoiden uimarantakäyttöön täydellinen kokonaisuus.

Resca – rantapelastuskeskus on kestävä ja ilkivallalta ja varkauksilta turvassa. Rantapelastuskeskuksen asennus on nopeaa ja yksinkertaista.

Käyttöönottoon kuuluu koulutus pelastuslautan monipuoliseen hyödyntämiseen ja käyttöön. Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes toteaa, että valvotuilla uimarannoilla ja uimapaikoissa on rantavalvojan käytössä oltava pelastusrenkaan lisäksi pelastusvene tai lauta. Niitä suositellaan myös valvomattomille rannoille.

Rannan vähimmäisvarustukseen kuuluu myös ilmoitustaulu jossa uimarannan käyttäjille annetaan ohjeita ja tiedotetaan uimarannan yleiseen käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Resca-rantapelastuskeskus

Säädökset täyttävä Resca-rantapelastuskeskus sopii asennettavaksi monenlaiseen ympäristöön. Telineen toinen puoli on varattu ilmoitustaululle, jossa avunhälyttämisohjeet.

Resca-rantapelastuskeskukseen ei pure ilkivalta

Rantojen rakenteiden ja pelastusvälineistön kunnossapito saattaa olla haastavaa vilkkailla yleisillä rannoilla. Resca-rantapelastuskeskus on saanut erityistä kiitosta myös siitä, ettei se ole altis ilkivallalle eikä varkauksille.

Turvallisuussäädösten mukaisen uimarannan pelastusvälineistö

Uimarantojen turvallisuutta määrittävät lait, säädökset ja suositukset. Vähimmäissuositus uimarannoilla on pelastusvene tai -lautta sekä pelastusrengas. Suositukset koskevat sekä valvottuja uimarantoja, että valvomattomia.
Kunnilla ym. uimarantojen ylläpitäjillä on lakisääteinen velvoite huolehtia uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuudesta.

Velvoitteisiin kuuluu riskien arviointia ja vaaratilanteisiin varautumista ja mm. valvonnan järjestäminen vilkkailla rannoilla. Uimarantojen rakenteiden on oltavat turvalliset ja laiturit sekä hyppytornit pidettävä kunnossa. Rannoilla ja uimapaikoilla on oltava pelastusvälineitä sekä avunhälyttämisohjeet.

Oleellisia ominaisuuksia
maastossa:

Resca toimii paareina/purilaina joilla potilas/työkalut voidaan siirtää kohteeseen vakaasti ja turvallisesti mihin vain, tai käyttää siltana isompienkin ojien ylityksessä.

Materiaalina on kestävä ja joustava PE-muovi joka kestää kulutusta ja pohjolan karut olosuhteet. Lämmönkesto on +75, pakkasen -45. Resca kestää kaikki öljypohjaiset aineet.

Oleellisia ominaisuuksia jäällä:

Lautalla liikutaan kahden ponttonin välissä, jolloin pintapaine pienenee olennaisesti ja toimiminen hyvinkin ohuilla jäillä on mahdollista ja varmistaa pääsyn aina uhrin luokse. Lautan mukana voidaan kuljettaa elvytys tai muita pelastusvälineitä.

Lumessa:

Resca toimii rekenä. Sitä voidaan sekä työntää että vetää kevyesti pitkiäkin matkoja integroitujen kahvojen ja vetoaisojen avulla joko käsin tai koneellisesti.

Pelastajat välineineen voidaan viedä potilaan luokse ja tuoda potilas turvallisesti parempien yhteyksien päähän.
Paksussa lumessa Resca toimii 2-metrisenä tukevana ja turvallisena työtasona.

Ulosajoissa raskaat hydrauliikkatyökalut voidaan viedä auton luokse, suorittaa tarvittavat työtehtävät ja tuoda potilaat vakaasti ja turvallisesti tielle.

Oleellisia ominaisuuksia vedessä:

Vakaus, nopeus ja helppo hallittavuus, pintapelastustehtävissä uhrin voi turvallisesti nostaa lautalle miltä sivulta tahansa.

Lautalta voidaan suorittaa sukellustehtäviä ja sillä voidaan kuljettaa potilasta tai tavaraa.
Lautan varassa voi kellua samanaikaisesti useita henkilöitä.

Vakauden ansiosta pelastustehtävät onnistuvat vaikka koskiolosuhteissa. Rakenteensa johdosta laite on uppoamaton ja turvallinen.